STUDIA PODYPLOMOWE Z DOFINANSOWANIEM DO 80%

http://elk.terazwsfiz.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe-z-dofinansowaniem-wup-do-80/

Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wpłata wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

w lipcu wpisowe 0 zł, w sierpniu – 50 zł

atrakcyjne zniżki w czesnym

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.
Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od lutego. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ( w zakładce Dokumenty do pobrania )
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • życiorys zawodowy (CV)
  • dowód opłaty wpisowego (100zł)
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.


Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.