Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Atrakcyjne zniżki w czesnym!

Nabór na studia w WSFiZ odbywa się dwa razy w danym roku akademickim.
Dla przyszłych słuchaczy oznacza to, iż mogą rozpocząć studia od października lub od marca. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych kandydatów, którzy z różnych przyczyn nie mogą rozpocząć studiów od października.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ( w zakładce Dokumenty do pobrania )
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • dokument tożsamości do wglądu
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do kwestionariusza osobowego)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (załącznik do kwestionariusza osobowego)

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.