Warunki Przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wpłata wpisowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

w lipcu wpisowe 0 zł, w sierpniu – 50 zł

atrakcyjne zniżki w czesnym


REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE JESIENNYM (PAŹDZIERNIK 2016) ROZPOCZĘŁA SIĘ 1.06.2016 r.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ( w zakładce Dokumenty do pobrania )
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • życiorys zawodowy (CV)
  • dowód opłaty wpisowego (100zł)
  • kopia dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Numer konta bankowego WSFiZ:
BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

Na przelewie prosimy o podanie informacji:
-imię i nazwisko słuchacza,
-rodzaj wpłaty (np. wpisowe; w przypadku czesnego numer raty),
-dokładny adres,
-kierunek studiów podyplomowych.


Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się niezwłocznie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr Telefonu

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSFIZ w Białymstoku w celu przedstawienia mi oferty studiów podyplomowych.